Backup Blogs

ระเบียนประวัติลูกค้า อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, April 10 2011 at 20:46:35 PM
       Tags :  ระเบียนประวัติลูกค้า, Call Card, Dealer Record Card, Account Record Book, Customer Profile, ระเบียนประวัติคนไข้, การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล, จัดการข้อมูล, จดบันทึกข้อมูล, แฟ้มข้อมูล, แบบฟอร์ม, มืออาชีพ, การวิเคราะห์, การวางแผน, ค้นหาโอกาสทางธุรกิจ, พนักงานขา
จัดเรียงสินค้าให้ดูสวยเด่นในระดับสายตา อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, April 10 2011 at 20:44:20 PM
       Tags :  จัดเรียงสินค้า, ระดับสายตา, Merchandising, พนักงานขาย, ผู้จัดการเขตขาย, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, การขายเข้า, Sell-in, การขายออก, Sell-out, ผู้จับจ่าย, Shoppers, ผู้อุปโภค, ผู้บริโภค, End-users, สะดุดใจ, Attention, สนใจ, Interest, อยากได้, Desire, ใคร่ซื้อ, Ac
รู้เขา รู้เรา – วงจรการทำกำไรในธุรกิจค้าปลีกของโมเดิร์นเทรด อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, November 20 2011 at 0:38:51 AM
       Tags :  รู้เขา รู้เรา, ธุรกิจค้าปลีก, โมเดิร์นเทรด, กำไร, ซุนวู่, ตำราพิชัยสงคราม, นักยุทธศาสตร์, นักวางแผนเชิงกลยุทธ์, ผู้บริหารจัดการ, ผู้บริหารจัดการลูกค้าหลักรายใหญ่, National Account Manager, Key Account Manager, Key Customer Manager, Category Development M
ผู้จัดการพัฒนาลูกค้าหลักที่ประสบความสำเร็จ อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, November 20 2011 at 0:45:45 AM
       Tags :  ผู้จัดการพัฒนาลูกค้าหลัก, แซม วอลตัน, วอล-มาร์ต, B2C, B2B, บริษัทค้าปลีก, บริษัทค้าปลีกข้ามชาติระดับโลก, โมเดิร์นเทรด, ส่วนแบ่งการตลาด, เป้าหมายการขาย, กำไร, ธุรกิจ, Gen Y, National Account Manager, Key Account Manager, Key Customer Manager, Buyer, Categ