Backup Blogs

วงจรอุบาทว์ (Vicious Spiral) อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Wednesday, April 13 2011 at 16:54:42 PM
       Tags :  วงจรอุบาทว์, Vicious Spiral, ผู้ประกอบการ, ตีสินค้าคืน, ไม่รับสินค้า, ลอยสินค้า, ยิ, ยัด, อัด, ทุบ, อำนาจต่อรอง, มือใหม่ หัดขับ, ชักแม่น้ำทั้งห้า, เปรียบเทียบอัตราการขายเป็นช่วงเวลา, Sales Skewing, การเปลี่ยนสินค้า, การคืนสินค้า, Sales Returns, จำนวนวันท