Backup Blogs

เจรจาต่อรองแบบข้าฯ มาคนเดียว หรือเจรจาต่อรองเป็นทีม อะไรดีกว่ากัน อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, November 20 2011 at 1:9:51 AM
       Tags :  การเจรจาต่อรองแบบเดี่ยว, ทีมเจรจาต่อรอง, การเจรจาต่อรองเป็นทีม, สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ, บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด, คำจำกัดความของการเจรจาต่อรอง, องค์ประกอบที่สำคัญของการเจรจาต่อรอง, การเจรจาต่อรองธุรกิจ, ซื้อกิจการ, ควบรวบกิจการ, เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้
องค์ประกอบที่สำคัญของการเจรจาต่อรอง อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, November 20 2011 at 1:0:49 AM
       Tags :  เจรจาต่อรอง, การเจรจาต่อรอง, ทักษะการเจรจาต่อรอง, เทคนิคการเจรจาต่อรอง, กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง, ยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรอง, เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า, Trading Terms, เจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน, เจรจาสันติภาพ, เจรจาต่อรองตัวประกัน, เจรจาการค้า, ข้อตกลงการค
คุณค่าหลักและทักษะความเป็นผู้นำ อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, November 20 2011 at 0:56:24 AM
       Tags :  คุณค่าหลัก, ทักษะความเป็นผู้นำ, ผู้นำ, ภาวะผู้นำ, ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์, ประสิทธิภาพ, การอบรม, ทีมงาน, ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, ประธานกรรมการบริษัท, ผู้จัดการ, ผู้ตาม, Leader, Leadership, Follower, สไตล์ของผู้นำ, บุคลิกลักษณะของผู้นำ, ทักษะของผู้นำ,
ผู้จัดการพัฒนาลูกค้าหลักที่ประสบความสำเร็จ อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, November 20 2011 at 0:45:45 AM
       Tags :  ผู้จัดการพัฒนาลูกค้าหลัก, แซม วอลตัน, วอล-มาร์ต, B2C, B2B, บริษัทค้าปลีก, บริษัทค้าปลีกข้ามชาติระดับโลก, โมเดิร์นเทรด, ส่วนแบ่งการตลาด, เป้าหมายการขาย, กำไร, ธุรกิจ, Gen Y, National Account Manager, Key Account Manager, Key Customer Manager, Buyer, Categ
รู้เขา รู้เรา – วงจรการทำกำไรในธุรกิจค้าปลีกของโมเดิร์นเทรด อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, November 20 2011 at 0:38:51 AM
       Tags :  รู้เขา รู้เรา, ธุรกิจค้าปลีก, โมเดิร์นเทรด, กำไร, ซุนวู่, ตำราพิชัยสงคราม, นักยุทธศาสตร์, นักวางแผนเชิงกลยุทธ์, ผู้บริหารจัดการ, ผู้บริหารจัดการลูกค้าหลักรายใหญ่, National Account Manager, Key Account Manager, Key Customer Manager, Category Development M
วงจรอุบาทว์ (Vicious Spiral) อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Wednesday, April 13 2011 at 16:54:42 PM
       Tags :  วงจรอุบาทว์, Vicious Spiral, ผู้ประกอบการ, ตีสินค้าคืน, ไม่รับสินค้า, ลอยสินค้า, ยิ, ยัด, อัด, ทุบ, อำนาจต่อรอง, มือใหม่ หัดขับ, ชักแม่น้ำทั้งห้า, เปรียบเทียบอัตราการขายเป็นช่วงเวลา, Sales Skewing, การเปลี่ยนสินค้า, การคืนสินค้า, Sales Returns, จำนวนวันท
วงจรคุณความดี (Virtuous Spiral) อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Wednesday, May 25 2011 at 16:52:57 PM
       Tags :  วงจรคุณความดี, Virtuous Spiral, จัดเรียงสินค้า, ระดับสายตา, Merchandising, พนักงานขาย, ผู้จัดการเขตขาย, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, การขายเข้า, Sell-in, การขายออก, Sell-out, ผู้จับจ่าย, Shoppers, ผู้อุปโภค, ผู้บริโภค, End-users, สะดุดใจ, Attention, สนใจ, Interes
จัดเรียงสินค้าให้ดูสวยเด่นในระดับสายตา อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, April 10 2011 at 20:44:20 PM
       Tags :  จัดเรียงสินค้า, ระดับสายตา, Merchandising, พนักงานขาย, ผู้จัดการเขตขาย, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, การขายเข้า, Sell-in, การขายออก, Sell-out, ผู้จับจ่าย, Shoppers, ผู้อุปโภค, ผู้บริโภค, End-users, สะดุดใจ, Attention, สนใจ, Interest, อยากได้, Desire, ใคร่ซื้อ, Ac
ระเบียนประวัติลูกค้า อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Sunday, April 10 2011 at 20:46:35 PM
       Tags :  ระเบียนประวัติลูกค้า, Call Card, Dealer Record Card, Account Record Book, Customer Profile, ระเบียนประวัติคนไข้, การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล, จัดการข้อมูล, จดบันทึกข้อมูล, แฟ้มข้อมูล, แบบฟอร์ม, มืออาชีพ, การวิเคราะห์, การวางแผน, ค้นหาโอกาสทางธุรกิจ, พนักงานขา
อวสานเซลล์แมน - จุติอวตาร อ่านต่อ ...
      สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ |  Monday, December 6 2010 at 9:19:24 AM
       Tags :  อวสานเซลล์แมน, เลื่อนตำแหน่ง, ปรับขึ้นเงินเดือน, รับโบนัส, รายงานการขายประจำวัน, สต๊อกสินค้า, การสั่งซื้อ, ระเบียนประวัติ, วิเคราะห์ข้อมูล, จัดเตรียมข้อมูล, การเข้าเยี่ยม, สุรา, นารี, พาชี, กีฬาบัตร, รูป, รส, กลิ่น, เสียง, สัมผัส, เป้าหมายในชีวิต, แรงบัน
หน้า   1 ,   2 ,