ข้อมูลข่าวสารของเรา
ข่าวธุรกิจภายในประเทศ
ข่าวธุรกิจระดับนานาชาติ
 
  ข้อมูลข่าวสารของเรา
เติมหัวใจใส่ห้องสมุด – หัวกลวงในหลุมดำ
 
อ่านต่อ...  

Bizz Backup หนึ่งในสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
อ่านต่อ...  

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ประกาศรับรอง บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด
 
อ่านต่อ...  

สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมเลขที่ ISP7443
 
อ่านต่อ...  

ปรึกษาธุรกิจ บริหารจัดการธุรกิจ แผนพัฒนาธุรกิจ การตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร
 
อ่านต่อ...  

Business Consulting, Business Management, Business Development Plan, Marketing Management, Marketing Strategies, Commercial Advisory, Training and Development, Talent Development, Organizational Improvement.
 
อ่านต่อ...  

ทักษะการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง หลักการเจรจาต่อรอง เจรจาต่อรองธุรกิจ เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า (Trading Terms) กับโมเดิร์นเทรด
 
อ่านต่อ...  

Negotiation Skills, Negotiation Techniques, Negotiation Strategies, Principles of Negotiation, Business Negotiation, Trading Terms Negotiation with Modern Trade.
 
อ่านต่อ...  

บริหารจัดการลูกค้าหลักรายใหญ่ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าหลัก ลูกค้าหลักรายสำคัญ Key Account Management – Key Customer Management โมเดิร์นเทรด
 
อ่านต่อ...  

Key Account Management, Key Account Strategies, Key Customer Management, Major Account Management, Modern Trade Management,
 
อ่านต่อ...  

Page 3/7  1   2   3   4   5   6   7