ข้อมูลข่าวสารของเรา
ข่าวธุรกิจภายในประเทศ
ข่าวธุรกิจระดับนานาชาติ
 
  ข้อมูลข่าวสารของเรา
การโค้ช การชี้แนะ การฝึกสอน ทักษะการโค้ช เทคนิคการชี้แนะฝึกสอน การสื่อสาร สร้างโอกาสขาย การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 
อ่านต่อ...  

Coaching Skills, Coaching Techniques, Business Coaching, Communication Skills, Training and Development, Talent Development, Personal Development, Workshop,
 
อ่านต่อ...  

ทักษะการขาย เทคนิคการขาย เตรียมตัวก่อนการเข้าพบ วางแผนการขาย เข้าพบลูกค้า นำเสนอขาย ข้อเสนอขาย คำพูดขาย ตอบคำโต้แย้ง ปิดการขาย ขายแบบมืออาชีพ
 
อ่านต่อ...  

Selling Skills, Selling Techniques, Sales Planning, Pre-approach, Approach, Sales Presentation, Sales Proposition, Sales Demonstration, Sales Dialogue, Handling Objections, Closing the Sales, Professional Sales Representative.
 
อ่านต่อ...  

เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า (Trading Terms) กับโมเดิร์นเทรด (Modern Trade)
 
อ่านต่อ...  

Negotiates Trading Terms with Modern Trade – Negotiation Skills, Negotiation Techniques
 
อ่านต่อ...  

บริหารจัดการลูกค้าหลักรายใหญ่ – Key Account Management, Key Customer Management
 
อ่านต่อ...  

Key Customer Management, Key Account Management, Major Account Management, National Account Management, Global Account Management,
 
อ่านต่อ...  

พัฒนาเทคนิคการโค้ช สร้างทักษะการชี้แนะฝึกสอนเพื่อการจัดการ
 
อ่านต่อ...  

Enhance Coaching Techniques, Develop Coaching Skills for Business Management
 
อ่านต่อ...  

Page 4/7  1   2   3   4   5   6   7