พัฒนาเทคนิคการขาย สร้างทักษะการขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ

กรุงเทพมหานคร
20 พฤษภาคม 2554

สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณผู้อำนวยการบริการให้คำปรึกษาธุรกิจ และอบรมพัฒนา บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด ได้แนะนำบริการสนับสนุนธุรกิจ ที่เป็น กำลังเสริม

BB090142-TH พัฒนาเทคนิคการขาย สร้างทักษะการขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ
[อ่านต่อ .Docx]

หลักสูตร อบรมพัฒนาที่ออกแบบพิเศษเฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ พิถีพิถัน เพื่อนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง มุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะ ยกระดับความเป็นมืออาชีพ เป็นการ เสริมสร้างศักยภาพส่วนบุคคล และ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กร

ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพของเรา มีประสบการณ์ทั้งทางกว้างและทางลึก ใช้ทักษะเสริมแรง กระตุ้น และเร่งเร้าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการส่งมอบผลงานชั้นเลิศ โดยผ่าน จิตสำนึกของภาวะผู้นำเพื่อต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

หากท่านต้องการข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ clientservice@bizzbackup.co.th หรือพูดคุยกับเราที่ 0-2931-6654, 08-1892-2456 หรือถามอะไรก็ได้ ถามได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ Bizz Backup ถามโดยไม่ต้องแสดงตน ผ่านทาง formspring – http://formspring.me/BizzBackup