เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล


ข้าพระพุทธเจ้า

พนักงาน และผู้บริหารบริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด