“รู้จักเรา” แบบสั้น กระชับ และได้ใจความ ผ่าน WiZiQ

กรุงเทพมหานคร
7 ธันวาคม 2553

เรารู้และเข้าใจดีว่าท่านไม่มีเวลามากมายในการค้นหามืออาชีพ หรือไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบ ดูรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ได้อย่างครบถ้วน เราจึงได้รวบรวมเฉพาะเนื้อหาหลัก ๆ ที่สำคัญ เพื่อท่านจะได้ “รู้จักเรา” มากขึ้น “รู้จักเรา” ง่ายขึ้น “รู้จักเรา” แบบสั้น กระชับ และได้ใจความ ด้วยการนำเสนอในรูปแบบ Slide Show ผ่าน WiZiQ เพื่อท่านจะได้เข้าใจความเป็นมืออาชีพของเราในคลิ๊กเดียว

ภาษาอังกฤษ โปรดคลิ๊ก: http://www.wiziq.com/tutorial/121499-Introduction-to-Bizz-Backup-Co-Ltd-ENG

ภาษาไทย โปรดคลิ๊ก: http://www.wiziq.com/tutorial/121501-Introduction-to-Bizz-Backup-Co-Ltd-THA

หากท่านต้องการข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ clientservice@bizzbackup.co.th หรือพูดคุยกับเราที่ 0-2931-6654, 08-1892-2456 หรือถามอะไรก็ได้ ถามได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ Bizz Backup ถามโดยไม่ต้องแสดงตน ผ่านทาง formspring – http://formspring.me/BizzBackup