ทำความเข้าใจ "บริการของเรา" ในภาพใหญ่ ผ่าน WordPress

กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2554

โปรแกรม “อบรมพัฒนา” ในรายละเอียดของ Bizz Backup ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำยอดขายทะลุเป้า”, “พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อสร้างโอกาสขายแบบไร้ขีดจำกัด”, “สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าหลักเพื่อเสริมอัตราเติบโตที่สูงกว่า”, “เจรจาต่อรองกับหุ้นส่วนธุรกิจมืออาชีพ (โมเดิร์นเทรด) อย่างเป็นสุข” และหลักสูตรที่น่าสนใจอื่น ๆ นอกจากที่ท่านจะสามารถอ่านได้จาก “บริการของเรา” ในส่วนของ หลักสูตรอบรมพัฒนาของเราแล้ว http://www.bizzbackup.co.th/service_sessions.php

ท่านยังจะสามารถหาอ่าน ทำความเข้าใจ “บริการของเรา” ในภาพใหญ่ เป็นทางเลือกเพิ่มเติมได้ที่ WordPress - http://bizzbackup.wordpress.com/ ถือเป็นการอำนวยความสะดวก และสร้างโอกาสใหม่ ๆ เพื่อให้เราได้ส่งมอบทางเลือกคุณภาพที่ให้คุณค่า จับต้องได้ และยกระดับความรู้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพให้กับทีมงานของลูกค้าของเรา