นวัตกรรมไม่ยากอย่างที่คิด ท่านช่วยคิด เราช่วยทำ

กรุงเทพมหานคร
10 มีนาคม 2554

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. - http://www.fti.or.th/2008/thai/index.aspx) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช. - http://www.nia.or.th/2009/main/index.php - องค์การมหาชน) แนะนำโครงการ “คูปองนวัตกรรม” สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Innovation Coupon for SMEs) เพื่อผลักดันให้ SMEs ได้เข้าถึงนวัตกรรม ลดความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรม เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรม (ISP – Innovation Service Provider) ที่ผ่านการรับรอง แถมยังมีงบประมาณสนับสนุนในรูปแบบของคูปองจาก สนช.

SMEs ที่สนใจโครงการ “คูปองนวัตกรรม - นวัตกรรมไม่ยากอย่างที่คิด ท่านช่วยคิด เราช่วยทำ” โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... http://www.ftinia.net/fti_nia/about1.aspx