รับสมัคร “วิทยากรมืออาชีพ”

กรุงเทพมหานคร
2 เมษายน 2554

ท่านผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการที่มีความรู้ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการการตลาด การบริหารจัดการทีมงานขาย การบริหารจัดการบัญชีการเงิน การบริหารจัดการผลิต การบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารจัดการแขนงอื่น ๆ และกำลังประกอบอาชีพอิสระ (Freelancer) สามารถจัดเวลาได้ มีความสุขกับการแบ่งปัน อยากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของ “ลูกค้าของเรา” และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ปรึกษา หรือเป็น “วิทยากรมืออาชีพ” ของ Bizz Backup

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณสรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด โทรศัพท์: 0-2931-6654 มือถือ: 08-1892-2456 หรือส่ง “ประวัติย่อ (Resume)” ของท่านมาที่ sanphat.leowarin@bizzbackup.co.th เพื่อเราจะได้พบปะพูดคุยและสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนธุรกิจ