สงกรานต์ สุขศรี ครอบครัว สุขสันต์ 2554

กรุงเทพมหานคร
12 เมษายน 2554

รดน้ำอวยพร เริงรื่นชื่นฤดี น้ำอบน้ำปรุง หอมอวลยวนใจ เยี่ยมญาติยิ้มแย้ม รดน้ำ-ไหว้วอนพรผู้ใหญ่ ทำบุญหนุนนำใจ ขึ้นปีใหม่ตามโบราณ ครอบครัวเปี่ยมสุข สนุกชีวีชุ่มฉ่ำอุรา แต่งเติมความสุขทั่วหล้า สีสันมหาสงกรานต์

สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด