ปรึกษาธุรกิจ
แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ
อบรมพัฒนา
รูปแบบการ “อบรมพัฒนา” ของเรา
หลักสูตร “อบรมพัฒนา” ของเรา
 
พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำ
  ยอดขายทะลุเป้า
พัฒนาทักษะการฝึกสอนเพื่อ
  สร้างโอกาสขายแบบไร้ขีด
  จำกัด
สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าหลักเพื่อ
  เสริมอัตราเติบโตที่สูงกว่า
เจรจาต่อรองกับหุ้นส่วนธุรกิจ
  มืออาชีพอย่างเป็นสุข
เปลี่ยนความเข้าใจพฤติกรรม
  ผู้จับจ่าย มาเป็นโอกาสขาย
สร้างฐานให้ศูนย์กระจายสินค้า
  เป็นกำลังเสริมในอนาคต
บริหารจัดการทีมงานขายให้
  ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
การตลาดในภาพใหญ่สำหรับ
  บุคคลที่ไม่ใช่นักการตลาด
“อบรมพัฒนา” นำไปสู่…
  หลักสูตร “อบรมพัฒนา” ของเรา